Search

Page: 78

Author: Kojalavičius-Vijūkas, Albertas

Title: O rzeczach do wiary należących rozmowy theologa [...]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Kraków

Year: 1671

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 3

Shelf mark: 32. 116

VUB: BAV 58.8.10/3 [?]

Show in page

Author: Kojalavičius-Vijūkas, Kazimieras

Title: Kazania o męce Panskiey

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Vilnius

Year: 1675

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 3

Shelf mark: 142

VUB: BAV 70.6.21

Show in page

Author: Kowalicki, Franciszek

Title: Post Stary Polski dziewięc niedzielny [...] na siedm niedzielny namieniony […]

Volumes:

Font:

Format: In 4

Place of publication: Sandomierz

Year: 1718

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 101

VUB: -

Show in page

Author: Kownacki, Ign

Title: Sparta Polska, niezwycięźonemi Łaskawości piersiami mocna, Panna Nayświętsza Marya […]

Volumes:

Font:

Format: In Folio

Place of publication: Zamość

Year: 1703

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 2

Shelf mark: 190

VUB: -

Show in page

Page: 79

Author: Kudziński, Kazimierz

Title: Zywota y cudow chwalebnego pátryárchy y litośćiwego ubogich oycá Swiętego Iana Bozego Zakonu Bráći od Miłośierdzia názwánych fundatora krotkie zebranie [...]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Vilnius

Year: 1709

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 18

VUB: -

Show in page

Author: Kulesza, Jan Alojzy

Title: Wiara prawosławna pismem świętym, soborami, ojcami świętymi [...] greckimi i historią kościelną [...] objaśniona

Volumes:

Font:

Format:

Place of publication: [s.l.]

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 2

Shelf mark: 198

VUB: -

Show in page

Author: Jonas Damaskietis, šventasis

Title: Krolewic Indiyski w Polski stroy przybrany Albo Historya O Swiętym Jozaphacie [...] y o Swiętym Barlaamie [...]

Volumes:

Font:

Format: In Folio

Place of publication: Kraków

Year: 1688

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 2

Shelf mark: 94

VUB: -

Show in page

Author: Kwiatkiewicz, Jan

Title: Nowiny duchowne, to jest ślubów zakonnych i ducha odnowienie

Volumes:

Font:

Format: In 8vo

Place of publication: Kraków

Year: 1700

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 3

Shelf mark: 150

VUB: -

Show in page

Author: Baronio, Cesare

Title: Roczne Dzieie Koscielne Od Roku Pańskiego 1198 Aż do lat naszych

Volumes: Tomi 2 Seorsim

Font:

Format: In Folio

Place of publication: Kalisz

Year: 1695

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 2

Shelf mark: 84

VUB: -

Show in page

Page: 85

Author: Lisiecki, Andrzej

Title: Trybunał głowny koronny siedmią splendorow oświecony

Volumes:

Font:

Format: In Folio

Place of publication: Kraków

Year: 1638

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 2

Shelf mark: 192

VUB: BAV 24.1.3

Show in page

Page: 86

Author: Lorichius, ?

Title: De aeducatione Principis

Volumes:

Font:

Format: In Folio

Place of publication: [s.l.]

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos: aliquot charta desunt

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 186

VUB: -

Show in page

Page: 89

Author: Łącki, Tomasz

Title: Pochodnia przed oczy duszne człowieká w ćieniu śmierći zostájącego wystawiona [...]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Vilnius

Year: 1713

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 114

VUB: -

Show in page

Author: [Anonymus]

Title: Item Conciones

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Kraków

Year: 1614

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 35

VUB: -

Show in page

Page: 95

Author: Gorajewski, Maciej

Title: Posag Duchowny, od Swiętych Oycow y Mátek Zakonnym Corkom zostawiony w praktyce codźienney, mieśięczney y roczney życia zakonnego […]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Warszawa

Year: 1722

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 2

Shelf mark: 106

VUB: BAV 19.3.18

Show in page

Page: 97

Author: Santa Cruz de Marcenado, Álvaro Navia Osorio

Title: Reflexye woyskowe y polityczne

Volumes: 4 partes seorsim

Font:

Format: In 8vo

Place of publication: Gdańsk

Year: 1742

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 144

VUB: -

Show in page

Author: Miczyński, Sebastian

Title: Zwierciadło korony polskiej [...]

Volumes:

Font:

Format: In 8vo

Place of publication: [s.l.]

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 112

VUB: -

Show in page

Page: 98

Author: Młodzianowski, Tomasz

Title: Akty przygotowania się na dobrą smierć [...]

Volumes:

Font:

Format: In 8vo

Place of publication: Kraków

Year: 1686

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 72

VUB: -

Show in page

Author: Młodzianowski, Tomasz

Title: Rozmyslania albo Lekcya duchowna miasto kazania na swięta uroczyste etc. wszystkie niedziel [...]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Lublin

Year: 1699

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 224

VUB: -

Show in page

Author: Młodzianowski, Tomasz

Title: Rozmyslania albo Lekcya duchowna [?]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: [s.l.]

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos: absq[ue] initio et fine.

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 228

VUB: -

Show in page

Author: Modzelewski, Zachariasz

Title: Nowy cnot chrześćiańskich przykład abo Zywoty niektorych sług Bożych z naymnieyszego zakonu Soc. Jesu

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Warszawa

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 232

VUB: -

Show in page

Page: 99

Author: Morawski, Jan

Title: Droga przed Bogiem, smierc swiętych abo dysposycya na smierc dobrą [...]

Volumes:

Font:

Format: In 8vo

Place of publication: Poznań

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 146

VUB: -

Show in page

Author: Morawski, Jan

Title: Iskierki miłośći ku Bogu y ku przenadroższey Matce Boskiey

Volumes:

Font:

Format: In 12mo

Place of publication: Poznań

Year: 1700

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 160

VUB: -

Show in page

Author: Mikołaj z Mościsk

Title: Akademia pobożnosci nie tylko zakonnym osobom do doskonałości potrzebna ale y świetckim do zbawienia barzo przygodna [...]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Kraków

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 102

VUB: -

Show in page

Page: 101

Author: Naramowski, Adam Ignacy

Title: Sekret pobożności z utaionych cnot SS. Fundarorow zakonnych wyczerpnionych

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Vilnius

Year: 1623 [!] [1723]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 2

Shelf mark: 28. 196

VUB: BAV 71.2.8b

Show in page

Page: 103

Author: Niżyński

Title: Pamiątka obchodzącym etc. Albo Przewodnik obchodzącym Wilenską

Volumes:

Font:

Format: In 8vo

Place of publication: Vilnius

Year: 1686

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 2

Shelf mark: 281. 196

VUB: -

Show in page

Author: Nuceryn, Sebastian

Title: O fundaciach zakonu y klasztorów karmelitów y karmelitanek bosych S. Teresy oboyga fundatorki ksie̦gi od niey samey z roskazania spowiedników napisáne

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Kraków

Year: 1623

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 203

VUB: -

Show in page

Page: 105

Author: Ohilewicz, Pachomius

Title: Ecphonemata liturgiey greckiey to iest to co przy liturgiey kapłan, dyakon y chor wgłos tylko spiewaią […]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Vilnius

Year: 1671

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 231

VUB: -

Show in page

Author: Olszewski, Jakub

Title: Snopek Naiaśnieyszego Zygmunta III Krola Polskiego Y Szwedzkiego

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Warszawa

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 115

VUB: -

Show in page

Author: Olszewski, Jakub

Title: Zaloba po smierci […]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Vilnius

Year: 1631

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 223

VUB: -

Show in page

Page: 106

Author: Orzechowski, Stanisław

Title: Qvincvnx, tho iest wzor Korony Polskiey na cynku wystawiony

Volumes:

Font:

Format:

Place of publication: [s.l.]

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände: 1

Shelf:

Copies:

Shelf mark:

VUB: -

Show in page

Author: Orzechowski, Stanisław

Title: Dyalog albo Rozmowa około Exequucyey Polskiey Korony

Volumes:

Font:

Format:

Place of publication: [s.l.]

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände: 2

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 46

VUB: -

Show in page

Page: 118

Author: Poniatowski, Stefan

Title: Morze niezbrodzone, wiekopomney Duninow sławy […]

Volumes:

Font:

Format: In 12

Place of publication: Warszawa

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 137

VUB: -

Show in page

Page: 119

Author: Poszakowski, Jan Antoni

Title: Kolęda cesarska na rok 1746 […]

Volumes:

Font:

Format: In 12

Place of publication: Vilnius

Year: 1746

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 81

VUB: -

Show in page

Author: Poszakowski, Jan Antoni

Title: Lilia miedzy cierniami, prawdá miedzy błędámi [...]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Vilnius

Year: 1738

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 2

Shelf mark: 107

VUB: -

Show in page

Author: Poszakowski, Jan Antoni

Title: Głos Pasterza Jezusa Chrystusa wzywającego owieczki do owczarni swojey, albo Nauka katholicka praeliminarna [...]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Vilnius

Year: 1736

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 2

Shelf mark: 108. 130

VUB: BAV 5.5.1/1

Show in page

Author: Poszakowski, Jan Antoni

Title: Kalendarz mnieyszy Jezuicki Prowincyi Litewskiey na Rok Panski 1740 [...]

Volumes:

Font:

Format: In 12mo

Place of publication: Vilnius

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 2

Shelf mark: 156

VUB: -

Show in page

Author: Poszakowski, Jan Antoni

Title: Kalendarz Historyczny y Polityczny ná Rok Páński 1739 [...]

Volumes:

Font:

Format: In 12mo

Place of publication: Vilnius

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 12

Shelf mark: 156

VUB: -

Show in page

Author: Poszakowski, Jan Antoni

Title: Kalendarz Prześwietnych Dam ná Rok Pański 1741 [...]

Volumes:

Font:

Format: In 12

Place of publication: Vilnius

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 4

Shelf mark: 156

VUB: IV 22620

Show in page

Author: Poszakowski, Jan Antoni

Title: Historyi Kalwinskiey częsc trzecia [...]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Warszawa

Year: 1749

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 193

VUB: -

Show in page

Author: Potocki, Wacław

Title: Nowy Zaciąg Pod Chorągiew Starą Tryumfuiacego Jezusa Syna Bożego nad Swiatem, Czartem, Smiercią y Piekłem [...]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Warszawa

Year: 19 1698

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 49

VUB: BAV 58.8.31

Show in page

Author: Pruszcz, Piotr Jacek (Hiacynt)

Title: Forteca duchowna Królestwa Polskiego [...]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Kraków

Year: 1662

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 44

VUB: -

Show in page

Author: Pruszcz, Piotr Jacek (Hiacynt)

Title: Kleynoty stołecznego miasta Krakowa abo koscioły [...]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Kraków

Year: 1650

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 47

VUB: -

Show in page

Page: 120

Author: Puzyna, Stefan

Title: Głosy wolne o wolney od zmazy Maryi Pannie

Volumes:

Font:

Format: In 8vo

Place of publication: Warszawa

Year: 1734

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 243

VUB: -

Show in page

Author: Poszakowski, Jan Antoni

Title: Kalendarz Jezuicki większy na rok przestępny MDCCXL Societatis Jesu Jubileuszowy [...]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Vilnius

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies:

Shelf mark:

VUB: -

Show in page

Author: Poszakowski, Jan Antoni

Title: Rozdział swiatła od ciemności, to jest Nauka katholicka o Przenayświętszey Eucharystyey [...]

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Vilnius

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies:

Shelf mark:

VUB: BAV 5.5.1/2

Show in page

Page: 121

Author: Paprocki, Franciszek

Title: Wiadomosc o Xięstwie Kurlandskim y Semgalskim z rożnych dźiejopisòw zebrana [...]

Volumes:

Font:

Format:

Place of publication: Vilnius

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies:

Shelf mark:

VUB: -

Show in page

Author: Paprocki, Franciszek

Title: Woyny znacznieysze przed narodzeniem i po narodzeniu Chrystusa Pana [...]

Volumes:

Font:

Format:

Place of publication: Vilnius

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark:

VUB: -

Show in page

Page: 125

Author: Radziwiłł, Albert Stanisław

Title: Dyszkurs Nabożny Z kilku słow wzięty o Wysławieniu Naświętszey Panny Bogarodzicy Maryey

Volumes:

Font:

Format:

Place of publication: [s.l.]

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 120

VUB: -

Show in page

Page: 128

Author: Rycaut, Paul

Title: Monarchia Turecka

Volumes:

Font:

Format: In Folio

Place of publication: [s.l.]

Year: [s.a.]

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 187

VUB: -

Show in page

Page: 129

Author: Rochowicz, Stanisław

Title: Szesc skrzydel seraphinowych

Volumes:

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Lubcz

Year: 1612

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 41

VUB: -

Show in page

Author: Rodriguez, Alonso

Title: O postępowaniu w doskonałości i cnotach

Volumes: Pars 2da

Font:

Format: In 4to

Place of publication: Vilnius

Year: 1715

Rankraščio pastabos:

Sammelbände:

Shelf: W

Copies: 1

Shelf mark: 22

VUB: -

Show in page

Total: 163. Showing: 51-100.